ලේක්හවුස් අමාදහර සදහම් වෙසක්

ලේක්හවුස් බෞද්ධ සංගමය හා පාලන අධිකාරිය එක්ව සංවිධාන කළ ලේක්හවුස් අමාදහර සදහම් වෙසක් කලාපයේ බැති ගී සරණිය හා අයිස් ක්‍රීම් දන්සල විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ (23) රාත්‍රියේ පැවැත්විණි.

එහිදී ලේක්හවුස් සභාපති මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම්, මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න, මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ මංජුල මාකුඹුර සහ සාමාන්‍යාධිකාරී සුමිත් කොතලාවල මහත්වරුන් විසින් අයිස් ක්‍රීම් දන්සල විවෘත කරනුු ලැබූ අයුරු හා ලේක්හවුස් බෞද්ධ සංගමය විසින් බැති ගී ඉදිරිපත් කළ අයුරු .