සදහම් දැනුම

 

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |

   |2016 |2017 |
 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – ස්වභාව ධර්මය සමග සබඳතාවයක් ඇතිකර ගත හැකි එකම මගනම් සදාචාරය බව බුදු සමය විශ්වාස කරයි. ස්වභාව ධර්මයාගේ ස්වභාවය සදාචාරය වේ. අප ස්වභාව ධර්මය සාවද්‍ය ලෙස පාවිච්චි කළහොත් ඊට කෘතවේදී නොවුණහොත් ඒ සඳහා අපට දරුණු ප්‍රතිවිපාක සිදුවනු නියතය. සිඟාලෝවාද සූත්‍ර භාවිතා කරමින් පිළිතුරු සකසන්න.
  (බුදුසරණ 2017.04.03)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – ශීලය හා ශික්ෂාපද අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.
  (බුදුසරණ 2017.03.20)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – “දුඞඛ දොමනස්ස අත්ථංගමාය “ දුක් – දොම්නස් දුරලීම සඳහා බෞද්ධ ප්‍රතිපදා මාර්ගයෙහි ආදි චරණය හෙවත් “පළමුවන හැසිරීම” ශීලයයි. සද්ධාධනං සීලධනං” සීලය ධනයකි බලයකි,සැපයකි, සුගන්ධයකි. “සීල ගන්ධො අනුත්තරො” රාජ ධර්මයකි. පින්කිරියවතකි.(සීලමයං පුඤ්ඤකිරිය වත්ථූ) සීලය පාරමිතාවකි. බෞද්ධ සීලය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න.
  (බුදුසරණ 2017.03.05)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – මෙම පාලි පාඨයෙන් කාලීන වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් තොරතුරක් අනාවරණය වෙයි. කියවන්න ‘කො පන භන්තෙ හේතු - කො හෙවත් පැවිදි ජීවිතයෙහිදී උපසපන් වීමෙන් වස් විසීම ගණනය කිරීමෙනි. පච්චයො, යෙන තථාගතෙ පරිනිබ්බුතෙ සද්ධම්මො චිරට්ඨිතිකො හොතීති.ස්වාමීනි! යම් හෙයකින් තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවිකල්හි ශාසන සද්ධර්මය චිරස්ථායි වේ නම් ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය කවරේද? වර්තමාන බුදු දහමෙහි චිරස්ථිතිය (පැවැත්ම) සඳහා පෙළ දහමෙහි එන මෙබඳු තොරතුරු හා දේශනා බොදුනුවන් ධර්ම සාකච්ඡාවලදී භාවිත කළ යුතු ය. පැහැදිලි කරන්න.
  (බුදුසරණ 2017.02.26)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – බුදුන් වහන්සේ කුරු රට කම්මාසදම්ම නම් නියම් ගමෙහිදී ශ්‍රාවක පිරිස අමතා ‘මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරමින් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය මෙසේ විස්තර කළහ. මහණෙනි, දුක් නැති කිරීමේ පිළිවෙත. නම් වූ ආර්ය සත්‍යය කුමක්ද? එය නම්, සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප , සම්මා වාචා , සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති හා සම්මා සමාධි නම් වු ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි. මෙම මාර්ගයෙහි පළමු අංගය වූ සම්මා දිට්ඨි හෙවත් නිවැරැදි දැකීම පිළිබඳව ධර්ම විවරණයක් කරන්න.
  (බුදුසරණ 2017.02.04)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – බුද්ධ චරිතයේ එක් අවස්ථාවක සුවිශේෂිත පුද්ගලයෙකු හා සමඟ කළ සාකච්ඡාකින් උපුටාගත් කොටසකි මේ. සුනක්ඛත්ත එන්න. මා උදෙසා වාසය කරන්න. කියා මම ඔබට කීයෙම්ද? නැත, ස්වාමීනි,සුනඛත්ත, මම ඔබ වහන්සේ උදෙසා වාසය කරන්නෙමියි කියා ඔබ මට කීයෙහිද? නැත ස්වාමීනි.සුනක්ඛත්ත මමත් ඔබට නොකීවෙමි. ඔබත් මට නොකීවෙහිය. එසේනම්” දැන් මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අතහැර යමියි කීම කෙතරම් අඥාන සාවද්‍ය කියමනක්ද? මෙම පුවත කළ අවස්ථාව කුමක්ද?
  (බුදුසරණ 2017.01.27)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – විහාරස්ථානයක දායක වන්නේ ගිහි පින්වතුන්ය. මේ පිළිබදව ධර්මානුකූලව විවරණයක් කරන්න.
  (බුදුසරණ 2017.01.19)

 • සදහම් දැනුම
  ප්‍රශ්නය – මහණෙනි, මහාමේඝය (වර්ෂාව) සියලු සම්පත් ළඟාකර දෙන්නේද? එසේම සත්පුරුෂයන්ගේ දන්දීමද බොහෝදෙනාට හිත සුව පිණිස වෙයි. දන්දීමෙහි යහපත් සත්ගුණයෙන් සුදුසු අංග මොනවාද?
  (බුදුසරණ 2017.01.05)